Scientific Library of Tomsk State University

   Digital catalogue        

  • Криминалистика : учебник / Е. Н. Викторова, Л. Н. Викторова, Ю. П. Голдованский [и др. ] ; под ред. В. А. Образцова. - М. : Юристъ, 1995. - 592 с.