Scientific Library of Tomsk State University

   Digital catalogue        

  • Weiland P. Beknopt nederduitsch taalkundig Woordenboek. [3] / door P. Weiland. - Te Dordrecht : bij Blusse en van Braam, 1829. - [8], 533, [5] blz.