Scientific Library of Tomsk State University

   Digital catalogue        

  • Пушкин А. С. Дневники. Записки / А. С. Пушкин ; изд. подгот. Я. Л. Левкович ; [Рос. Акад. наук ; под ред. С. А. Фомичев]. - СПб. : Наука, 1995. - 331, [5] с.: ил. - ( Литературные памятники )