Scientific Library of Tomsk State University

   Digital catalogue        

  • Nieuwentyt B. Gronden van Zekerheid, of de Regte betoogwyse der Wiskundigen / door Bernard Nieuwentyt. - Amsterdam : by Joannes Pauli, 1720. - [54], 458 S.