Scientific Library of Tomsk State University

   Digital catalogue        

  • История человечества : [в 8 т. . Т. 3 / Аделаар, А. К. , Ал-Ансари, А. Р. , Анфрэ, Ф. и др. ; под общ. ред. А. Н. Сахарова ; отв. ред. Э. А. Манушин] ; под ред. Й. Херрманна и Э. Цюрхера при участии Й. Харматты [и др. ]. - М. [и др.] : Магистр-пресс [и др.], [2003?]. - XXIII,611, [4] с., [25] л. ил.: ил., карт