Scientific Library of Tomsk State University

   Digital catalogue        

  • История человечества : [в 8 т. . Т. 4 / Акинджогбин, И. А. , Алперс, Э. А. , Аль-Али, С. А. и др. ; под общ. ред. А. Н. Сахарова ; отв. ред. Э. А. Манушин] ; под ред. М. А. Аль-Бахита, Л. Базена, С. М. Сиссоко при участии М. С. Асимова [и др. ]. - М. : Магистр-Пресс, [2003]. - XXV, 671 с.: ил., [45] л. ил.