Scientific Library of Tomsk State University

   Digital catalogue        

  • История человечества : [в 8 т.. Т. 2 / Акургал, Э. , Ал-Ансари, А. Р. , Альсина Франч, Х. и др. ; под общ. ред. А. Н. Сахарова ; отв. ред. Э. А. Манушин] ; под ред. А. Х. Дани и Ж. -П. Моэна пр участии Х. Л. Лоренсо [и др. ]. - М. : Магистр-пресс : UNESCO, [2003?]. - XXIII, 549, [2] с., [27] л. ил.: ил.